Alijansa protiv diskriminacije Roma

Saopštenje povodom izjave gradonačelnika Šapića

Alijansa protiv diskriminacije Roma poziva poverenicu za zaštitu ravnopravnosti da reaguje na nedavne izjave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića u medijima, koje se odnose na romsku zajednicu u Beogradu.

Govoreći za medije povodom nedavne tragedije u jednom od „divljih“ beogradskih romskih naselja, kada je stradalo jednoipogodišnje dete, gradonačelnik Beograda tvrdio je da problem divljih naselja nije rešen jer, kako je istakao, Romi neće da žive u malim sredinama, ne zadržavaju dugo u stanovima koji im se dodeljuju i demoliraju ih i da vode život na način koji ugrožava ne samo njih, već i druge Beograđane.

Takođe, u istoj izjavi Rome opisuje kao ljude koji prose, kradu i sakupljaju sekundarne sirovine.

Takva generalizacija pojačava uveliko prisutne i jako izražene stereotipe i negativne stavove prema Romskoj zajednici, koja već pati od društvene isključenosti, siromaštva, stigmatizacije i diskriminacije.

Alijansa protiv diskriminacije Roma upozorava da su ovakve izjave opasne, pogotovu kada dolaze od ljudi koji su na visokim pozicijama i uživaju određeni ugled u društvu, i poziva na poštovanje ljudskih prava svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnost, veroispovest ili etničko poreklo.

Pozivamo gradonačelnika Beograda, Aleksandra Šapića da preduzme mere za osnaživanje i integraciju Romskih zajednica, umesto da ih stigmatizuje i izoluje, i tražimo da iskoristi sve dostupne mehanizme i sredstva da pruži podršku obrazovanju, zapošljavanju i poboljšanju stambenih uslova, kao i uklanjanju barijera koje romskoj zajednici sprečavaju pristup pravima i uslugama.

Pored toga, Alijansa protiv diskriminacije Roma poziva na podizanje svesti javnosti o diskriminaciji i stigmatizaciji kojoj su Romi izloženi.

Pozivamo sve građane da se uključe u izgradnju inkluzivnog društva koje poštuje različitosti i promoviše solidarnost.

Zajedno možemo raditi na stvaranju društva u kojem se poštuju ljudska prava svih građana, bez obzira na njihovo etničko poreklo ili nacionalnost. Nadamo se da će gradonačelnik preduzeti potrebne korake da se Romskoj zajednici pruži potrebna podrška i da će se osigurati da se takve izjave više nikada ne čuju.

Udruženje Roma Novi Bečej, Udruženje građana „Ternipe“, “ Most 014“, Udruženje društva Roma Zaječar, Udruženje romskih studenata, Centar za prava manjina, Omladinski forum za edukaciju Roma, "Romska obnova, saradnja i alternativa-ROSA", Leskovac

Centar za prava manjina (CPM)

Centar za prava manjina (CPM) je neprofitna, nevladina organizacija čije je delovanje usmereno na opšte poboljšanje položaja Roma u Srbiji. Osnovan je 2001. godine od stane grupe romskih aktivista različitih opredelјenja, uzrasta i profesija, ali odlučnih da daju svoj doprinos unapređenju položaja Roma u Srbiji. Između ostalog, CPM je angažovan na polju javnog zastupanja zaštite prava Roma. Nekoliko godina unazad, CPM sistematski prati i izveštava domaću i međunarodnu javnost o stepenu poštovanja prava romske nacionalne manjine u Srbiji, pružajući istovremeno i besplatnu pravnu pomoć pojedincima žrtvama diskriminacije i rasno motivisanog nasilja. U osnovne aktivnosti  Centra spadaju: a) sistemsko praćenje poštovanja prava romske nacionalne manjine, b) pružanje pravne pomoći romskim žrtvama diskriminacije i rasno motivisanog nasilјa, c) predlaganje mera za unapređivanje prava manjina, i d) publikovanje izveštaja o nalazima Centra.

U okviru svojih aktivnosti, CPM je učestvovao u kreiranju najznačajnijeg nacionalnog dokumenta o Romima - Akcioni Plan za Rome, koji je usvojen od strane Vlade Republike Srbije; CPM nadgleda implementaciju Akcionih planova. istražuje i dokumentuje ilegalno ili diskriminatorno delovanje prema Romima; i preporučuje mere za poboljšanje položaja Roma. Centar za Prava Manjina sarađuje i sa drugim NVO koje su posvećene poboljšanju položaja romske zajednice.

Glavne aktivnosti CPM su usklađene sa misijom i strategijom Centra za Prava Manjina:

 • Jačanje pravne zaštite romskih žrtava kršenja ljudskih prava
 • Dalji razvoj i implementacija Akcionih Planova za primenu Nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji;
 • Omogućavanje Romima da bolje ostvaruju svoja prava na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje i adekvatno stanovanje;

Glavni rezultati CPM ostvareni na osnovu našeg rada:

 • Zaštita prava na pristup zdravstvenoj zaštiti
 • Zaštita ljudskih prava Roma;
 • Jačanje uloge romskog civilnog društva u monitoringu i implementaciji zdravstvenih politika i propisa;
 • Poboljšanje političke participacije Roma u javnoj administraciji;
 • Podrška razvoju anti-diskriminatornog okruženja u školama za romsku decu;
 • Javno zastupanje Roma
 • Zaštita prava pacijenata i prava Roma;

NVO „OFER“ (Omladinski forum za edukaciju Roma)

NVO „OFER“ (Omladinski forum za edukaciju Roma) je osnovano 2002 godine kao nestranačko i neprofitno udruženje, čija je osnovna delatnost obrazovanje i rad sa mladima.

Danas je NVO „OFER“ spona između pojedinaca i lokalne zajednice, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih institucija i lokalnih samouprava u Pčinjskom okrugu.

Naši ciljevi su:

 • Da doprinesemo stvaranju humanog društva kroz realizaciju programa i projekata koji su usmereni ka unapređenju kvaliteta obrazovanja dece i mladih;
 • Da utičemo na smanjenje diskriminacije i marginalizacije u obrazovanju i uopšte u društvu;
 • Da podstičemo ravnopravnu uknjučenost sve dece i mladih u društvene tokove;
 • Da podstičemo aktivizam kod mladih i marginalizovanih grupa;
 • Da razvijamo istraživački rad i obrazovanje.

Največi doprinos organizacija je dala na podizanju nivoa obrazovanja dece iz marginalizovanih grupa, posebno dece romske nacionalne zajednice u Pčinjskom okrugu, implementirajuči programe i projekte usmerene ka povećanju broja dece koja upisuju i završavaju osnovnu školu ali i povećanju broja upisanih srednjoškolaca i studenata. Pružamo podršku starim osobama kroz direktna davanja, podržavamo porodice u obrazovanju kroz udžbenike i školske materijale. Razvijamo svest roditelja kroz konstantne radionice o poznavanju i potrebama obrazovanja njihove dece i pružamo psihosocijalnu podršku Romkinjama i raseljenim osobama u kolektivnim centrima. To su samo neki doprinosi ostvarivanju zacrtanih cinjeva naše organizacije i svrhe našeg postojanja, ali je neophodno istaći još nekoliko veoma važnih delokruga u kojima pružamo podršku, a to su uvođenje u registar neregistrovanih osoba, odnosno „pravno nevidljivih“, podrška povratnicima iz zapadno evropskih zemalja na ostvarivanju njihovih prava, nostrifikacija dokumentacije njihove dece i njihov povratak u sistem obrazovanja.

Poseban doprinos dajemo suzbijanju dirskriminacije osoba koji pripadaju manjinskim grupama. Radi ostvarivanja tog cilja implementirali smo višegodišnji program koji je imao za cilj da edukujemo naše volontere koji će u svakom momentu pružiti podršku na prevazilaženju problema diskriminacije, istovremeno upoznajuci zajednicu o tome šta je diskriminacija, kome je prijaviti i kako je prevazići. Program je u periodu od 2015- 2018 godine finansirala Švedska organizacija „Civil Rights Defenders“.Moravska 104, 17520 Bujanovac
+381 17 652 008, E-mail: ofer_bujanovac@yahoo.com, crc_kenan@hotamil.com web: www.ofer.org.rs

Udruženje građana "Romani cikna"

UG „Romani cikna“ nastalo je 2010. godine, sa ciljem jačanja integrativnih procesa Romkinja i Roma u zajednicu kroz rad na poboljšanju njihovog socijalnog, ekonomskog, zdravstvenog, obrazovnog i kulturnog statusa.

Zalaže se za:

 • Razvoj i primenu programa funkcionalnog i inkluzivnog obrazovanja;
 • Promociju i zaštitu ljudskih, manjinskih i ženskih prava;
 • Promociju i očuvanje obeležja svojstvenih romskoj zajednici;
 • Multikulturalnost i zajedničko življenje;
 • Razvoj civilnog sektora i žensko romskog aktivizma;
 • Podsticanje uključivanja Romkinja u proces  donošenja odluka;
 • Suzbijanje svih oblika diskriminacije.

Osnovni principi koji nas rukovode u radu su:

 • RAVNOPRAVNOST – kroz jednaka prava i mogućnosti za svakog, bez obzira na pol, starost, obrazovanje, rasu, nacionalnost, društveni status, političke i religijske stavove i sve ostale vidove različitosti i
 • MIR i NENASILJE – kao osnovna razmišljanja i ponašanja.

Tokom dugogodišnjeg i predanog angažovanja uspeli smo:

 • Da unesemo pozitivne promene u romsku zajednicu;
 • Da osnažimo Romkinje da učestvuju u aktivnostima;
 • Da se prvi put organizovano pojavimo  na javnim mestima;
 • Da otvoreno progovorimo o položaju Romkinja u našoj sredini;
 • Da osnažimo žene I mlade da javno govore o svojim problemima;
 • Da uspostavimo saradnju  sa pojedinim ustanovama, institucijama i romskim liderima;
 • Da učestvujemo u kreiranju javnih politika, zvaničnih dokumenata na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Da učestvujemo u kreiranju udžbenika u kojima se govori o romskoj tradiciji i kulturi;
 • Da ukažemo na problem ranih i ugovorenih brakova i trgovine ljudima
 • Da realizujemo aktivnosti u različitim obrazovnim ustanovama (školama i fakultetima);
 • Da budemo članice Romsko ženske mreže Srbije, Mreže braniteljki ljudskih prava Rasinskog okruga i Mreže protiv siromaštva Srbije;
 • Da prepoznamo nedostatak ranog razvoja romske  dece i da se prvi u svom okruženju bavimo time;
 • Da organizujemo i učestvujemo u raznim akcijama, kampanjama i obeležavanjima važnih datuma;

Svaki od naših projekata se bavi diskriminacijom, te su oni usmereni na prevenciju ili na istraživanje o prisustvu u porodici, romskoj i široj zajednici (ovo se odnosi na žene jer su nam one u fokusu), ili na posledice diskriminacije.

Značajni projekti:

 • "Situaciono testiranje diskriminacije" u oblasti zapošljavanja i stanovanja (2013. godine) sa Poverenicom za ravnopravnost
 • "Otvoreno o diskriminaciji" (2020/2021), gde smo ispitivali prisustvo diskriminacije u medijskim izveštajima sa posebnim osvrtom na položaj učenika romske nacionalnosti u vreme proglašenja pandemije Kovida 19. Projekat je fokusiran na diskriminaciju u obrazovanju gde smo sa 5 osnovnih škola i 3 romske zajednice izradili mali akcioni plan za prevenciju diskriminacije u školama i sprovodili aktivnosti u skladu sa njim.

Romska obnova, saradnja i alternativa- ROSA

Organizacija Romska obnova, saradnja i alternativa- (ROSA) osnovana je u novembru 2005. godine u Leskovcu i bavi se temama u oblasti zaštite ljudskih prava kao što su borba protiv trgovine ljudima, ukidanje prakse ranog braka, reproduktivno zdravlje, rehabilitacija i podrška povratnicima po Sporazumu o readmisiji... Sprečavanje diskriminacije jedno je od načela koje organizacija sprovodi kroz projektne aktivnosti ali i u svakodnevnom radu.

Organizacija „ROSA“ organizuje seminare, radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe i druge javne događaje sa ciljem jačanja romske zajednice.

Kroz realizaciju mnogobrojnih projekata razvili smo dobru saradnju sa Gradskom upravom Grada Leskovca i lokalnim institucijama i ustanova sa ciljem rešavanja problema romske zajednice i objavili dokumentarne filmove edukativnog i antidiskriminacionog sadržaja, kao i one o ranim brakovima u romskoj zajednici.

Preko organizacije „ROSA“ 2016. godine registrovali smo medijski portal - sajt ROMinfomedia, preko koga informišemo romsku i neromsku zajednicu o dešavanjima na lokalu, u Srbiji, regionu i Evropi.

„ROSA“ je 2010.godine je inicirala i učestvovala u izradi prvih lokalnih akcionih planova (LAP) za Rome koje je usvojila Skupštine grada Leskovca. Početkom aprila 2021.godine Gradsko veće Grada Leskovca na inicijativu organizacije „ROSA“ formiralo je Tim za izradu novih LAP-ova za Rome (2021.-2023.) u kome su dva člana iz naše organizacije.

Veliki deo rada organizacije usmeren je na poboljšanje položaja Romkinja sa fokusom na ekonomsko osnaživanje žena, a u tu svrhu je razvijen prvi Lokalni akcioni plan za ekonomsko osnaživanje Romkinja. Organizacija „ROSA“ aktivno deluje i na zaštiti dečijih prava i realizuje projekte sa ciljem zaštite dece i mladih i sprečavanja maloletničkih brakova.

Najznačajniji projekti:

 • “Borba za pravo na detinjstvo“ podržao je SWISS PRO 2018.- 2019. godine. Projekat je realizovan u gradovima, Lekovac i Vranje i još osam opština u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Naše aktivnosti nastavio je da podržava Grad Leskovac.
 • „Mobilizacija zajednice za podršku ranom razvoju romske dece-Informisanje romske zajednice tokom pandemije covid 19“, podržan je od strane UNICEF-a sa ciljem zaštite dece i žena od nasilja u porodici.
 • ‘’ROSA’’ je informativni centar HELP-a za Jablanički okrug na projektu “Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila“.

Udruženje Roma Novi Bečej

Udruženje Roma Novi Bečej registrovano je 17. juna 2000. godine. Mi smo feministička organizacija koja kroz aktivizam i specijalizovane usluge osnažuje Romkinje i druge višestruko marginalizovane žene za život bez diskriminacije i nasilja u Vojvodini.

Od 2007. godine aktivno vodimo SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina, koji je danas licencirana socijalna usluga do 2023. godine. Primarni fokus našeg rada su Romkinje i druge žene sa iskustvom nasilja i diskriminacije iz manjinskih zajednica iz seoskih sredina.

Pružajući socijalne usluge savetovanja, upućivanja na institucionalne usluge i zastupanje na sudovima Udruženje se bavi i zaštitom Romkinja i drugih višestruko marginalizovanih žena od diskriminacije uključujući i institucionalnu diskriminaciju. Udruženje je od 2021. godine registrovano kao organizacija koja pruža usluge besplatne pravne pomoći u skladu sa zakonom i naše korisnice imaju mogućnost da budu zastupane na sudovima u slučaju težih oblika nasilja i diskriminacije.

Aktivno i u lokalnim romskim zajednicama, ali i medju seoskim ženama, Udruženje deluje sa ciljem jačanja rodne ravnopravnosti i zaštite žena i devojčica od nasilja i diskriminacije.

Ponosni smo na svoje javne marševe koji su od 2003. do 2020. svake godine organizovani 10. decembra, na Medjunarodni dan ljudskih prava i 21. marta, na Medjunarodni dan borbe protiv rasizma. Od početka pandemije obeležavamo ove datume aktivnostima na društvenim mrežama, jer smatramo da je veoma važno ukazivati na problem diskriminacije i rasizma koji su i dalje vidljivi u našem društvu.

Udruženje romskih studenata (URS)

Udruženje romskih studenata (URS) je osnovano 2000. godine u Novom Sadu i, iako je studentska organizacija, aktivno je i u drugim oblastima poput izrade politika (policy), zastupanja i mobilizacije zajednice.

Udruženje romskih studenata je reprezentativna organizacija studenata Roma na Univerzitetu u Novom Sadu, prepoznata članom 82. Statuta Univerziteta u Novom Sadu. Kao takva organizacija van redovnog izbornog procesa imenuje svake godine jednog člana u studentski parlament Univerziteta koji predstavlja studente Rome.

U tom smislu URS je fasilitirao izradu i usvajanje lokalnih akcionih planova u sedam opština u Vojvodini i Akcionog plana za zapošljavanje Roma u opštini Bečej.

Jedno od najvažnijih dostignuća organizacije je da je 2007. godine dobila prvu nagradu na konkursu Saveta Evrope za najbolji kratak film protiv predrasuda koju je uručio čuveni režiser Toni Gatlif. Takodje, 2018. godine Tempus Erasmus + fondacija uručila je URS-u specijalnu nagradu za primer dobre prakse u karijernom vođenju.

Organizacija je takođe delovala u oblasti izrade metodologije za rad sa muškom populacijom u romskoj zajednici radi sprečavanja dečijih brakova i u tu svrhu kreirala Priručnik za trenere, koji je omogućio Unicef.

Poslednjih godina Udruženje romskih studenata fokusirano je na aktivnosti u oblasti rada, zapošljavanja i preduzetništva u okviru kojih, uz podršku Nemačkog GIZ-a, realizuje programe obrazovanja za tržište rada, medijacije u zapošljavanju i podstiče preduzetništvo Roma.

Nezadovoljno položajem romske zajednice u Novom Sadu, 2020. godine Udruženje romskih studenata okupilo je 9 romskih organizacija iz Novog Sada u mrežu pod nazivom Romska inicijativa 21.

Organizacija je posvećena aktivnostima u borbi protiv diskriminacije Roma I Romkinja te je jedna od inicijatora online alata za evidentiranje I prijavu slučajeva kršenja prava Roma I Romkinja, tzv romskaplatforma I jedna od osnivačica saveza udruženja Alijansa protiv diskriminacije Roma.

Udruženje građana "Ternipe"

Udruženje građana Ternipe registrovano je na Svetski dan Roma, 8.aprila 2010. godine i od tada se bavi problemima Roma i Romkinja, a pre svega mladih. Cilj naše organizacije je integracija Roma i Romkinja u sve društvene tokove i obezbeđivanje boljih uslova života za romsku zajednicu.

Delatnosti i aktivnosti udruženja su: održavanje javnih tribina, okruglih stolova, seminara, radionica, edukacija iz svih oblasti; organizovanje i realizacija koncerata, predstava i performansa; volonterizam; rad sa mladima; rad sa Rokinjama; rad u medijima; humanitarne akcije; umrežavanje i saradnja sa drugim organizacijama.

‘’Ternipe’’ je udruženje iskusno u organizovanju seminara, radionica, tribina, javnih događaja, okruglih stolova. Organizacija deluje kroz edukacije, javna zagovaranja, lobiranja, savetovanja, terenski rad i direktno pružanje pomoći romskoj zajednici.

Ljudski resursi su jedna od najvažnijih vrednosti udruženja: deset obučenih vršnjačkih edukatorki i četiri vršnjačka edukatora za rad sa mladima u različitim oblastima (diskriminacija, timski rad, volonterizam, prevencija ranih brakova, prevencija trgovine ljudima, prevencija nasilja, rod i pol, forum teatar, radionice fotografije, tradicija i kultura Roma i druge teme značajne za romsku omladinu), dve sertifikovane facilitatorke za rad sa majkama i decom (rani razvoj deteta), terenski radnici, anketari, novinari, organizatori, administrator i koordinator Udruženja.

Na nacionalnom nivou smo članovi mreža: Anglunipe, Liga za dekadu Roma, Romska ženska mreža (koordinirajuća organizacija), Savez društava Roma republike Srbije, Nacionalna koalicija za sprečavanje dečijih brakova u Srbiji (koopresedavajuća organizacija), Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, Eko mreža, Regionalni romski komitet, Pokret Opre Roma Srbije.

Kopredsedavajuća organizacija smo Nacionalne Koalicije za okončanje dečijih brakova i Alijanse protiv diskriminacije Roma i nalazimo se u registru Ministarstva omladine i sporta kao udruženje mladih.

Udruženje ima izuzetnu saradnju sa institucijama u Pirotu, sa kojima su zajednički kreirane javne politike za unapređenje položaja Roma i Romkinja i strateška dokumenta i oformljeni lokalni timovi sa ciljem jačanja multisektorske saradnje.

U saradnji sa institucijama izrađeni su sledeći dokumenti:

 • Lokalni akcioni plan za ekonomsko osnaživanje Romkinja u Pirotu
 • Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Pirotu
 • Strategija za unapređenje položaja žena

Udruženje je imalo predstavnike u radnim grupama tokom izrade sledećih dokumenata:

 • Strategija za bezbednost
 • Strategija za mlade
 • Lokalni akcioni plan za decu

Udruženje građana Ternipe ima izuzetnu saradnju sa svim medijima na lokalu, kroz koju su realizovane emisije na romskom na lokalnom radiju Plus i Televiziji Pirot. Sarađujemo sa nevladinim organizacijama iz Pirota i mnogo njih širom Srbije.

Najvažnija dostignuća Udruženja građana Ternipe su:

 • Mladi Romi u akciji - među 10 najboljih volonterskih akcija programa Mladi su zakon, čiji su učesnici nagrađeni studijskom posetom Briselu, Evropskoj komisiji i EU Parlamentu;
 • Sertifikat ‘’Pouzdana organizacija’’ za uspešno poslovanje, koji izdaje Company Wall Business.

Aktivnosti koje organizacija sprovodi sa ciljem prevencije diskriminacije:

U partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru programa ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji'', realizujemo projekat ,,Preduzimanje akcije protiv diskriminacije i netolerancije prema Romima u Srbiji'' čiji deo je kampanja ,,Upoznaj, ne sudi!''.

U saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, udruženje je realizovalo projekat ‘’Odgovorno kroz život’’, na kome su obučeni vršnjački edukatori za temu diskriminacje; formirano po četiri mešovite grupe (romska i neromska deca) u četiri srednje škole u Pirotu. Cilj ovog projekta je bio upoznavanje neromske zajednice sa romskom zajednicom, radi sprečavanja diskriminacije; grupe su organizovale radionice za vršnjake u školi, a teme su bile diskriminacija, rani brakovi i obrazovanje.

Obuka iz oblasti prevencije diskriminacije i nasilja, realizovana kroz formiranje Forum teatra. Obuka je bila namenjena mladima od 15 do 30 godina iz osetljivih društvenih grupa, sa teritorije grada Pirota. Forum teatar je kasnije širom Srbije nastupao interpretirao slučajeve diskriminacije, kao i načine na koje može da se deluje na njeno suzbijanje.

Projekat ‘’Mladi protiv diskriminacije’’ u saradnji sa organizacijom ‘’Žene juga’’, uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. U radionicama ‘’Mladi protiv diskriminacije’’ učestvovalo je 12 devojaka iz većinskog i romskog stanovništva.

Romsko- srpsko udruženje građana ’’Most 014’’

Romsko-srpsko udruženje građana Most 014 je dobrovoljno, neprofitno i nevladino udruženje, osnovano u Valjevu 2017. godine. Od samog osnivanja organizacija je imala kao glavni fokus borbu protiv ranih brakova, diskriminacije prema Romima i Romkinjama, nasilja i zanemarivanja dece.

Vodeci se svojom misijom organizacija je uspešno realizovala projekte sa ciljem sprečavanja ranih brakova, borbe protiv nasilja u porodici i projekte sa ciljem obaveznog zdravstvenog osiguranja za sve Rome i Romkinje.

Ciljevi organizacije:

 • Osnaživanje mladih iz osetljivih grupa
 • Promovisanje ravnopravnosti polova
 • Rad sa institucijama sa ciljem prevazilaženja predrasuda
 • Unapređivanje kvaliteta života osoba trećeg doba

‘’Društvo Roma Zaječar’’

Organizacija ‘’Društvo Roma Zaječar’’ je osnovana 11. novembra 1997. u Zaječaru.

Misija:

 • Opismeniti što veći broj romske dece kroz upis u predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu.
 • Saradnja sa društvenim, kulturnim i sportskim organizacijama i srodnim udruženjima, preduzećima i privatnim preduzetnicima, opštinskim, gradskim i republičkim institucijama radi sprovođenja aktivnosti od zajedničkog interesa.
 • • Kreiranje i implementacija programa koji će podići stepen uključivanja Roma u sistem zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i stanovanja.

Ciljevi organizacije:

 • Ostvarivanje, zaštita i unapređenje važećih zakona u oblasti nacionalnih manjina i zajednica kao manjinskih grupa.
 • Udruživanje Roma i etničkih zajednica radi zaštite njihovih statusnih interesa, poboljšanje ličnog standarda i socijalno-ekonomskog položaja
 • Ostvarivanje prava, podizanje statusa i položaja Roma I Romkinja i etničkih zajednica u porodici I društvu, radi zaštite ličnog integriteta i ljudskog dostojanstva.

Udruženje Društvo Roma Zaječar je do sada radilo na projektima sa mnogobrojnim donatorima, kako domaćim, tako i inostranim, od kojih bismo izdvojili nekoliko najznačajnijih za romsku zajednicu:

 • Donator – OSCE
  Obuka za traženje posla i pisanje CV-a za 60 Roma I Romkinja. Na ovom projektu Udruženje Društvo Roma Zaječar je bila partnerska organizacija , ali je imalo veliku ulogu u koordinisanju projektnih aktivnosti i postiglo zapažene rezultate u romskoj zajednici, u institucijama i kod poslodavaca, dok je nosilac projekta bio grad Zaječar, koji je upravljao sredstvima.
 • Donator – Gradska Uprava Zaječar
  Projekat “Kultura i tradicija stara više od 10 vekova” je imao za cilj da opiše tradicionalne romske slave i običaje kroz dokumentarni film i na taj način ih sačuva od zaborava. Ovim projektom približena je romska kultura I tradicija većinskoj zajednici.
 • Javni radovi “Zelena površina” – su imali za cilj uključivanje romske populacije u radno angažovanje, kako bi stekli radnu naviku i pokazali njihovu posvećenost radu i odgovornost i bili upućeni u proces konkurisanja na drugim konkursima za zapošljavanje. Napravljena je baza podataka romskih radnika koji su uvek spremni za rad.
 • Donator- Savet Evrope
  Projekat ROMACTED imao je za cilj osnaživanje romske zajednice kroz pomoć ljudima da koriste svoja osnovna prava i unapređuju lične kapacitete i veštine i da se organizuju kako bi zastupali svoje interese u rešavanju problema čitavih zajednica, kao i jačanje posvećenosti institucija, njihovih kapaciteta, znanja i veština u radu na inkluziji Roma i Romkinja i primeni koncepta dobre uprave. Kroz projekat je osnažena romska zajednica na lokalu, osnovana socijalna zadruga, podeljeni higijenski i novogodišnji paketi u romskoj zajednici, ublažena kriza tokom pandemije Covid-19 u obrazovanju podelom tablet računara srednjoškolcima. Udruženje Društva Roma Zaječar se može pohvaliti time da je jedino na teritoriji Republike Srbije dobilo podršku Saveta Evrope, gde je bilo direktno nosilac projekta, dok su ostala Udruženja bila partneri, a nosioci projekta bile su jedinice lokalne samoprave.
 • Donator – Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
  Projekat “ Zdravlje nas povezuje”, je imao za cilj poboljšanje uslova života Roma kroz poboljšanje higijenskijh uslova u domaćinstvima, podizanje nivoa zdravstvene kulture I edukacije za mlade Rome I Romkinje, poboljšanje opštih uslova života u delovima grada u kome žive romske porodice kroz dezinfekciju, deratizaciju I dezinsekciju. Podignuta je svest o značaju promene loših navika I uslova života. Smanjen je broj obolelih kroz unapređenje higijenskih navika, a romska populacija informisana o tome kome da se obrati ukoliko ima ikakav zdravstveni problem.
 • Donator - Asocijacija za seksualno I reproduktivno zdravlje Srbije
  Projekat “Merck” ima za cilj da kroz organizovanje radionica podigne svest mladim Romima I Romkinjama na temu seksualnog I reproduktivnog zdravlja. Tokom projekta je obučeno nekoliko vršnjačkih edukatora iz romske zajednice, koji od početka projekta, pa sve do danas konstantno rade na prevenciji seksualnog zdravlja. Osnovana je i grupa za samopodršku, koja obilazi romske porodice na terenu i pruža im adekvatnu podršku I pomoć.
 • Donator – Nacionalni demokratski institut
  Program pod nazivom “Romska platforma” ima za cilj da pomogne u prikupljanju i praćenju slučajeva diskriminacije i nasilja nad Romima u Srbiji, kao i da pomogne Romima i Romkinjama koji su izloženi ovakvim kršenjima ljudskih prava da saznaju kome da se obrate i kako da reše problem. Naše Udruženje je partner u ovom programu, a uključene su još dve organizacije, Udruženje romskih studenata iz Novog Sada i Romani Asvin iz Kruševca.
 • Donator – Swiss Pro
  Projekat pod nazivom “Zdravlje nas spaja” ima za cilj da postigne adekvatan I jednak pristup sanitarnim I higijenskim uslovima za sve stanovnike u podstandardnim romskim naseljima omogućavajući im da žive dostojanstveno u vreme i nakon pandemije Covid -19. Ovim projektom obuhvaćene su četiri romske porodice u selu Rgotina. Partner na ovom projektu je grad Zaječar.

Žikica Asković

Menadžer Alijanse protiv diskriminacije Roma,
Podpredsednik UG Ternipe

Od rane mladosti sticao volonterska iskustva u organizacijama civilnog društva iz Pirota i Niša, angažujući se na različitim aktivnostima u oblasti unapređenja ljudskih prava u Srbiji. Aktivan u zaštiti prava ranjivih kategorija stanovništva: pre svega Romske nacionalne manjine, osoba sa invaliditetom, LGBT populacije, migranata…

Profesionalnu karijeru projektnog menadžera i vršnjačkog edukatora razvijao u organizacijama: UG Ternipe, Pralipe, Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije, Regionalni omladinski centar, Grupa za decu i mlade Indigo…

Rukovodio projektima koji su za cilj imali unapređenje ljudskih prava:

 • Preuzimanje akcije protiv diskriminacije i netolerancije prema Romima u Srbiji;
 • Solidarni odgovor na Covid 19;
 • Moje telo, moja prava;
 • Odgovorno kroz život;
 • Zatvaranje jaza između mladih iz lokalne imigrantske populacije;
 • Jačanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih aktera za pružanje socijalnih usluga…

Rukovodi projektom Kampanja za osnaživanje romske zajednice za suzbijanje diskriminacije.

Više o meni na blogu Bojane Savić

Alijansa protiv diskriminacije Roma